Privacy en Disclaimer

Privacy

Wij gaan volledig vertrouwelijk om met je gegevens. Deze worden niet verkocht of verhuurd aan andere partijen. Wij gebruiken je gegevens alleen om de orderafhandeling correct te laten verlopen en voor interne (geanonimiseerde) statistieken. Je e-mailadres kan gebruikt worden om kortingsmailtjes te sturen, zoals de dagaanbieding of de maandelijkse nieuwsbrief, maar alleen als je zelf aangeeft deze te willen ontvangen.

Disclaimer

Over de inhoud van deze website:
Voor alle duidelijkheid wijzen wij van ErosWinkel je op het volgende :
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van eroswinkel.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eroswinkel.nl.

Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het in principe toegestaan, maar om problemen te voorkomen is een mailtje altijd prettig.

De op deze website getoonde informatie wordt door eroswinkel.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. eroswinkel.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel eroswinkel.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is eroswinkel.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van eroswinkel.nl, welke geen eigendom zijn van eroswinkel.nl, maar zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links gebruikt worden, verlaat men de website van eroswinkel.nl. Hoewel eroswinkel.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door eroswinkel.nl worden bijgehouden wordt afgewezen.